Meer resultaten voor vergunning tuinhuis

vergunning tuinhuis
 
Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken Vlaanderen.be.
Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine bouwwerken. Doet u kleine bouwwerken aan of rond uw woning plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad, dan hebt u niet altijd een bouwvergunning nodig. Voor bepaalde werken volstaat het om de werken aan uw gemeente te melden.
Werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is Stad Turnhout.
Werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is. Werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning of melding nodig is. Voor sommige kleinere werken in en aan je woning en in je tuin heb je geen vergunning nodig of hoef je geen melding te doen.
Omgevingsvergunning Gemeente Merelbeke.
het uitvoeren van kleinhandelsactiviteiten in een kleinhandelsbedrijf of handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400 m2. in een nieuw op te richten, niet van vergunning vrijgestelde constructie. in een bestaand, vergund of hoofdzakelijk vergund gebouw of in tijdelijke vergunde of van vergunning vrijgestelde constructies als de handelsactiviteiten uitgevoerd worden.:
Bouwvergunning voor tuinhuis? Alleen in Evergem moet het nog Evergem Het Nieuwsblad.
Het duurt bovendien even lang om iets te melden als om een vergunning te bekomen, dus de doorlooptijd is geen argument. Risico op afbraak. Evergem vreest vooral dat burgers de regels verkeerd zullen interpreteren, waardoor ze het risico lopen dat de garage, de veranda of het tuinhuis toch opnieuw zullen moeten worden afgebroken.
bouwvergunning gemeente Tielt-Winge.
het plaatsen van een tuinhuisje groter dan 10m. Opgelet: in sommige bpa's' en verkavelingen gelden specifieke voorschriften voor tuinhuisjes of is het plaatsen van een tuinhuis zelfs verboden! het plaatsen van een prefabconstructie. het plaatsen van een schotelantenne. Horecazaken moeten een vergunning aanvragen voor het plaatsen van een terras en winkels voor het plaatsen van een uitstalling.
Zoersel Startpagina Stedenbouwkundige vergunning.
Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een gebouw of constructie een stedenbouwkundige vergunning vroeger ook wel bouwvergunning genoemd nodig hebt. Voor het bouwen van een woning, garage of bedrijfsgebouw is dit evident, maar ook het plaatsen van een tuinafsluiting, het plaatsen van een reclamebord, het bouwen van een tuinhuis, veranda of serre of het aanleggen van grotere oppervlakten verhardingen is vergunningsplichtig.
Omgevingsvergunning aanvragen Waregem.
Zomaar ergens een huis bouwen of verbouwen, een tuinhuis plaatsen of een zwembad aanleggen is niet mogelijk. In principe heb je voor het bouwen of verbouwen altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken is echter geen vergunning vereist. De Vlaamse overheid beschikt over een lange lijst van activiteiten die vrijgesteld zijn van vergunning.
Bouwvergunning voor een tuinhuis.
Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig voor het plaatsen van een tuinhuis? Meestal heb je geen stedenbouwkundige vergunning nodig als je een tuinhuis wil plaatsen. Er zijn enkele voorwaarden waaraan je bijgebouw moet voldoen om vrijgesteld te worden van een vergunning.
Lovendegem Omgeving Vergunningen Omgevingsvergunning Vrijstelling of meldingsplicht.
Doet u kleine bouwwerken aan of rond uw woning, zoals het plaatsen van een tuinhuis, aanleggen van een vijver of zwembad, dan hebt u niet altijd een omgevingsvergunning nodig. Voor bepaalde werken hebt u geen vergunning nodig of volstaat het om de werken met een meldingsformulier bij uw gemeente aan te geven.
Vergunning Gemeente Lochristi.
Wegen en waterafvoer. Inname openbaar domein. Ruimtelijke Ordening Milieu. Kapvergunning vellen van bomen. Bekendmakingen openbare onderzoeken: aktename. Bekendmakingen openbare onderzoeken: vergunning. Dorp-West 52 9080 Lochristi Stratenplan. 09 326 88 28 Fax. 09 326 92 33 e-mail. Vandaag: 8 tot 12 uur.
Bouwen zonder vergunning Gemeente Kontich.
Vrijstelling van vergunning en melding gelden enkel wanneer voldaan is aan de bijkomende voorwaarden van de checklist. Terug naar boven. Tuinhuis, serre, poolhouse, ea. Vrijstaande bijgebouwen in de tuin komen in vele gevallen in aanmerking voor een vrijstelling van vergunning.
Vlaamse Regering wijzigt vrijstellingen van stedenbouwkundige vergunning Ruimte Vlaanderen Nieuwsberichten.
Voor zover het gaat om een tijdelijke plaatsing van constructies, die door hun aard of beperking in de tijd geen afbreuk doen aan de goede ruimtelijke ordening en de algemene bestemming van het parkgebied niet in het gedrang brengen, kunnen deze ook in parkgebieden vrijgesteld worden van stedenbouwkundige vergunning.

Contacteer ons